Individuele Plant Spirit Ceremonie


Ervaar Wijsheid van de Spirit van de Plant

Ceremonies worden al eeuwenlang beleefd als een heilig rituele gebeurtenis, om diep in contact te komen met jezelf, de ander, de aarde en al wat leeft. Sinds mensenheugenis communiceren en verbinden mensen zich met de spirits van de planten. De spirit in zowel de mens als in de planten en dieren, is de essentie, de bron, van het wezen. In een ceremoniële setting wordt de communicatie tussen mensen en planten erkent en ervaren in hun oorspronkelijke staat en genieten de spirits van de planten de waardigheid van Goddelijke Leraren. De communicatie tussen levende creaties als plant en mens is dan weer in een onderlinge open relatie. Tijdens een ceremonie met de plant spirits wordt non-duale wijsheid overgedragen van plant naar mens en van het hogere zelf naar het bewuste menselijke besef. In de non-duale beleving tijdens een ceremonie met de plant spirits wordt niet alleen de plant als dusdanige stoffelijke creatie beleefd (psilocybine), maar worden tijdloze en fijnstoffelijke dimensies geopend in de geest van de mens. In en tussen deze dimensies is het mogelijk om de parallelle wereld binnen te gaan waar spirit van plant en mens elkaar kruisen, verbinden en met elkaar communiceren.

 

Door je open te stellen voor de levensenergie, trilling, klanken, de spirits van de planten, De Bron en de stilte, word je zelfbewustzijn en het perspectief op het leven verdiept, bekrachtigd en gezuiverd. Op het gebied van groei en heling schenken heilige ceremonies diepe inzichten en wijsheid voor een leven in liefde, harmonie en eenheid met het Al.

Shanti - Vrede

Het leven zit vol cadeaus, je hoeft ze enkel te zien ontstaan.

Hoor de roep van je ziel om eenheid te ervaren
Luister bewust naar je diepste hartsverlangens
Stap in het leven van het onbevangen zijn en ervaren

Een innerlijke reis kan bevrijding bieden van bijvoorbeeld schuldgevoel en schaamte

Ceremonie in Co-creatie

Het voorbereiden en de fase voorafgaand aan de Ceremonie met de Plant Spirits omvat een wonderlijk proces. Vaak gaan de mind en het lichaam al meer spreken, waarmee deze willen aangeven op welke vlakken inzichten en wijsheid gevraagd worden. De diepere lagen van het bewustzijn en het onderbewustzijn worden aangesproken. Het is een mooi proces om bewust te doorlopen. Mede daarom is het van meerwaarde om vooraf al een aantal maal contact te hebben gehad, om zo samen af te stemmen welke levensthema's en blokkades of destructief gedrag of denken gezien en getransformeerd wenst te worden.  Alles in dit proces draagt bij aan het ontwaken, helen en groeien van je hogere bewuste zelf, je essentie die ten volste wenst te bestaan. 

 

De reis begint bij de 'ja' in je hart

Wanneer je voelt dat een individuele ceremonie en innerlijke reis je roept, dan is de reis al begonnen.
Je geeft gehoor aan de roep van je ziel, die ons roept om aandacht, om tot ons volste bestaan te komen.

 

De volgende elementen worden in de kennismaking en voorbereiding besproken:

- Levensthema's die in deze periode om aandacht vragen
- Gebieden waar negatieve gedachten actief zijn
- Wensen en Zorgen die diep gedragen worden
- Holistische voorbereidingen op de ceremonie
- Dagindeling en Tijdspad van de ceremonie
- Fases gedurende de ceremonie
- Voeding en drinken
- Complementaire therapeutische behandelingen
- Nazorg, begeleiding en contact
- Bijdrage van dankbetuiging (richting €111 - €177)
- Mogelijkheid tot overnachting en counseling nazorg (zie mijn praktijk informatie op: www.labricoos.nl)

De Golden Teacher

Tijdens een ceremonie met de plant spirits gaan we samen op reis naar het onderbewuste in jezelf. Dat is onderdeel van de ziel, waar je diepere geestelijke kennis en ervaringen liggen opgeslagen. De wijsheid en steunende werking (van  de stof psilocybine) van de plant spirit, opent nieuwe perspectieven en brengt nieuwe inzichten. Dit rituele gebruik wordt al eeuwenlang ingezet als een zeer krachtige methode van heling en zuivering bij psychische aandoeningen, self-sabotage in denken en gedrag en bij diepgewortelde angsten. Door samen, met liefdevolle aandacht, tijd te nemen in de voorbereiding en setting, zal de reis tijdens de ceremonie met de plant spirit een zeer krachtige uitwerking hebben om te helen, groeien en je zelfbewustzijn te vergroten. In essentie ben je volledig en compleet en kan je de blokkades aankijken en wegnemen, op het levenspad  naar een leven in je volste bestaan. Een leven in harmonie met jezelf.


Suddenly I opened my eyes and I realized,
that I was standing in the middle of my life!
I felt alive from the source of what I am
I AM

Voel je vrij om contact op te nemen