Individuele Plant Spirit Ceremonie


Ervaar Wijsheid door de Spirit van de Plant

Ceremonies worden al eeuwenlang beleefd als een heilig rituele gebeurtenis, om diep in contact te komen met jezelf, de ander, de aarde en al wat leeft. Sinds mensenheugenis communiceren en verbinden mensen zich met de spirits van de planten. De spirit in zowel de mens als in de planten en dieren, is de essentie, de bron, van het wezen. Tijdens een ceremonie met de plant spirits wordt non-duale wijsheid geopenbaard van plant naar mens en van het hogere zelf naar het bewuste menselijke besef. In de non-duale beleving tijdens een ceremonie met de plant spirits wordt niet alleen de plant als dusdanige stoffelijke creatie beleefd (psilocybine), maar worden tijdloze en fijnstoffelijke dimensies geopend in de geest van de mens. 

 

Shanti - Vrede

Het leven zit vol cadeaus, je hoeft ze enkel te zien ontstaan.

Hoor de roep van je ziel om eenheid te ervaren
Luister bewust naar je diepste hartsverlangens
Stap in het leven van het onbevangen zijn en ervaren

Een innerlijke reis kan bevrijding bieden van bijvoorbeeld schuldgevoel en schaamte

Ceremonie in Co-creatie

Het voorbereiden en de fase voorafgaand aan de Ceremonie met de Plant Spirits omvat een wonderlijk proces. Vaak gaan de mind en het lichaam al meer spreken, waarmee deze willen aangeven op welke vlakken inzichten en wijsheid gevraagd worden. Dit kan je merken door onrustige of inspirerende gedachten, verandering in eet- en slaappatronen. Het is waardevol om daar liefdevol aandacht aan te geven en het te laten bestaan. Durf mee te bewegen met wat je geest en lichaam aan signalen aangeven. Het is dienend om je tot de kern te brengen van wat je wenst te veranderen in je leven. De diepere lagen van het bewustzijn en het onderbewustzijn worden aangesproken. Het is een mooi proces om bewust te doorlopen. Mede daarom is het van meerwaarde om vooraf al een aantal maal contact te hebben, om zo samen af te stemmen welke levensthema's en blokkades of destructief gedrag of denken gezien en getransformeerd wensen te worden.  Alles in dit proces draagt bij aan het ontwaken, helen en groeien van je hogere bewuste zelf, je essentie, die ten volste wenst te bestaan. Het is een antwoord op de roep van je hart, om vrede te ervaren.

 

De reis begint bij de 'ja' in je hart

Wanneer je voelt dat een individuele ceremonie en innerlijke reis je roept, dan is de reis al begonnen.
Je geeft gehoor aan de roep van je ziel, die ons roept om aandacht, om tot ons volste bestaan te komen.

 

De volgende elementen worden in de kennismaking en voorbereiding besproken:

- Levensthema's die in deze periode om aandacht vragen
- Gebieden waar negatieve gedachten actief zijn
- Wensen en Zorgen die diep gedragen worden
- Holistische voorbereidingen op de ceremonie
- Dagindeling en Tijdspad van de ceremonie
- Fases gedurende de ceremonie
- Voeding en drinken
- Complementaire therapeutische behandelingen
- Nazorg, begeleiding en contact
- Bijdrage van dankbetuiging (richting €155 - €255)
- Mogelijkheid tot overnachting en counseling nazorg (zie mijn praktijk informatie op: www.labricoos.nl)

De Golden Teacher

Tijdens een ceremonie met de plant spirits gaan we samen op reis naar het onderbewuste in jezelf. Dat is onderdeel van de ziel, waar je diepere geestelijke kennis en ervaringen liggen opgeslagen. De wijsheid en steunende werking (van  de stof psilocybine) van de plant spirit, opent nieuwe perspectieven en brengt nieuwe inzichten. Dit rituele gebruik wordt al eeuwenlang ingezet als een zeer krachtige methode van heling en zuivering bij psychische aandoeningen, self-sabotage in denken en gedrag en bij diepgewortelde angsten. Door samen, met liefdevolle aandacht, tijd te nemen in de voorbereiding en setting, zal de reis tijdens de ceremonie met de plant spirit een zeer krachtige uitwerking hebben om te helen, groeien en je zelfbewustzijn te vergroten. In essentie ben je volledig en compleet en kan je de blokkades aankijken en wegnemen, op het levenspad  naar een leven in je volste bestaan. Een leven in harmonie met jezelf.


Suddenly I opened my eyes and I realized,
that I was standing in the middle of my life!
I felt alive from the source of what I am
I AM

Voel je vrij om contact op te nemen