De energie van de Wolf

De wolf is een mythisch dier, verbonden met de kracht van de maan. Indianen kenden de wolf grote krachten toe. Hun doordringende ogen die lijken op de maan. De wolf is de beweger tussen hemel en aarde, net als de bewuste mens. De wolf brengt balans in het leefgebied, net als dat de mens dat behoort te brengen. De wolf is het dier dat samenleeft met de maan en hemellichamen. 

 

Net als de wolf een krachtig wezen in de natuur is die als wijs en krachtig dier heerst over het leefgebied, zo zijn ook wij een belangrijke schakel in het geheel van ons leven, onze omgeving en het collectief. Wij als vrouwen zijn, met ons oog voor details, sensitiviteit voor de groepsdynamiek en ons zorgzame hart, in staat om balans te brengen  en te  behouden in sociale groepen. Deze balans voelen en brengen doen we net als de wolf moeder, door ons te verbinden met de natuur, Moeder Aarde. Met een bewust en dankbaar weten zien we hoe machtig en krachtig alles is wat Zij voortbrengt. Dan zien we dat alles met elkaar verbonden is en dat elk onderdeel, hoe klein ook, een rol heeft in het grotere geheel. Wij zijn hier op aarde om balans te brengen, licht te schijnen, wijsheid te delen en de frequentie van het geheel te verhogen. Ieder op haar eigen manier in haar eigen vorm. 

 

Wij zorgen voor Moeder Aarde en Zij zorgt voor ons 
Govinda Gopala Radhe

Kosmische natuurwetten

De wolf is beheerst en valt niet zomaar aan. Dat gebeurt alleen wanneer de roedel bedreigd wordt, of wanneer er noodzaak is om voedsel te genereren om de gemeenschap/  familie te voeden. De jacht wordt geleid door een natuurlijk ritme. Aan ons vrouwen is de taak om ons te verbinden met ons natuurlijke ritme, verbonden met de natuur en de hemellichamen. De hemellichamen zijn wijze entiteiten die ons gidsen en bijstaan in ons dagelijks leven. Wanneer we hiermee verbinden, zullen we tot een steeds grotere en krachtigere balans en positie van creatie komen. Het kosmische ritme, dat groter is dan de lineaire tijd en menselijke concepten uit de materiële wereld. De wolf is een mystiek nachtdier, dat zich laat leiden door de wijze kracht van de maan. 

Wanneer we ons afstemmen op die hogere krachten, de kosmische natuurwetten en wijze gidsen, varen we een koers die verbonden is met het grotere geheel van voorouders die ons voorgegaan zijn en ons bijstaan op ons pad. Ons energieniveau verhoogt wanneer we mee golven op stroom van het leven, ons natuurlijke kompas is verweven met de natuur. 

Gemeenschap

Wolven leven in een roedel, een hechte gemeenschap van familie en dierbaren. Jonge mannetjes verlaten de roedel om zelf een eigen familie te gaan stichten. Wolven zijn trouw aan hun familie. Samen zorgen ze voor het jongeren en eten.  Wanneer een groep wolven op pad gaat, dan loopt de sterkste voorop en sluit de snelste wolf de groep. Zo blijven ze veilig en bij elkaar. Zo leven wij mensen ook in gemeenschappen. Iedere ziel van ons is afkomstig vanuit het universum en op diepere lagen verbonden en door magnetisme en karma tot elkaar aangetrokken. Aangestuurd door de hemellichamen en de krachtige energie die zij uitzenden. Zo zijn wij naar Moeder Aarde gestuurd om hier onze missie te volbrengen. Onze échte familie ziet er heel anders uit dan die in de derde dimensie van materie en lineaire tijd. Net als de roep van de wolf, reikt ons vermogen voor onzichtbaar telepathisch contact mijlenver en door dimensies heen. Wanneer je de wens en diepe behoefte voelt, ervaar dit dan als de roep van de andere ziel, zoek de stilte op en vraag om verbinding. Stel je vragen vanuit je hart, maak contact en ervaar wat er gebeurt.

 

Loop met mij, wolf. Sta aan mijn zijde ter bescherming. Wijs me de weg naar het juiste spoor, het pad dat ik behoor te gaan, zodat wij in eenheid leven en bestaan.
Laat mij onderdeel zijn van jouw roedel, zodat ik mag leren over saamhorigheid, speelsheid, innerlijke kracht en onvoorwaardelijke vertrouwen op Het Leven.

Saamhorigheid

In de gemeenschap wordt voor het Zelf en voor elkaar gezorgd, zoals dat ook in de roedel bij de wolven gaat. Iedereen kent zijn plek en neemt in overgave die positie in die passend voelt en bijdraagt aan het grotere geheel. Elk individu doet waar deze goed in ontwikkeld is en talent voor heeft. De roedel vormt een beschermend schild, waar alle volwassenen aan bijdragen. Alles met het doel om de jongeren tot hun volle kracht en potentie te laten ontwikkelen. Wij als mensen leven in dezelfde gemeenschap en dynamieken. Het is aan ons om bewust en krachtig onderdeel te zijn van onze gemeenschap, wetende dat wat wij doen bijdraagt aan het grotere geheel. Bewust mensen om je heen aantrekken die bijdragen aan een liefdevol en overvloedig leven is een krachtig onderdeel van bewustwording. Wij zijn geen solitaire wezens, maar diep verbonden met de ander en enkel in die verbinding komen we tot ons volste zijn. Een individu dat samen met gelijkgestemden leeft, bereikt meer dan alleen en zij zullen elkaar in hun kracht zetten, om zo als geheel tot bloei te komen.

 

De Wolfmother Moon Cycle is een gemeenschap van vrouwen die hier gekomen zijn met de missie Moeder Aarde te helpen herstellen en de nieuwe wereld tot stand te brengen op basis van liefde en compassie. Al deze vrouwen hebben een hogere zielsafstemming die verder verwijderd is van de derde dimensie. De intenties van deze vrouwen zijn altijd zuiver. In ons kan zich het veld openen van onvoorwaardelijk vertrouwen op het universum, dat de juiste mensen op ons pad brengt Daarmee ontvouwt zich de kracht en het dieper weten dat onze kracht als individu een bijdrage levert aan het grotere geheel. Een gemeenschap waarin iedereen bijdraagt vanuit haar volledige Zijn.

De kracht van de Wolf

Onze weg hier op aarde is voor ons door de alchemie en magnetisme op mystieke wijze uitgestippeld, al weten wij niet in details welke het is. De energie van de wolf staat ons  bij om de juiste balans te vinden en dat pad te volgen. Wolven onderling houden elkaar in balans en gefocust met hun krachtige geestelijke zintuigen. Ontwikkel intuïtie om te voelen wat bijdraagt aan het welzijn van de gehele gemeenschap. Dat is het enige dat telt. Hierbij is zelf in balans zijn en leven in harmonie met je omgeving essentieel om in je volle kracht te kunnen staan, zodat je ten volste kan bijdragen aan een overvloedig leven. Kijk door de ogen van de wolf om te zien welke ervaringen uit het verleden levenslessen zijn. Elke ervaring die emoties als pijn, boosheid, verlies van vertrouwen en verdriet teweeg heeft gebracht, heeft een positieve les in zich. Wanneer je die kunt doorzien, kun je de conditionering en het trauma loslaten zodat je niet langer beperkt wordt in je perspectief op het leven en brengt het je dichter bij jou volledige Zijn. 

 

Onbevangen en vrij

Gelukzaligheid komt mede voort uit onbevangen leven, lachen, leven met een positief gevoel, dankbaarheid en vreugde. Dansen, bewegen, creatief vormgeven aan je gevoelens en schoonheid in de wereld brengen. Oude menselijke concepten die ons aangeleerd zijn mogen we opnieuw aankijken, loslaten of transformeren naar het licht vna ons hart. De maskers mogen af en ons authentieke zelf mag open gaan en uitgeleefd worden. Leef onbevangen en geniet, dan stroomt er positieve energie door ons en de hele gemeenschap. Zo verhogen we de trilling tot op celniveau die zware energie doet transformeren. Leef een speels leven, bewust en als een koningin die in liefde heerschappij heeft over haar leven.