Wolfmother Moon Circle

Vrouwencirkels zijn ceremoniële samenkomsten die al eeuwenlang een diepgaande verbinding vormen van vrouwen rondom de nieuwe of volle maan. De nieuwe maan is een geestelijk krachtig moment voor vrouwen. Door introspectie en reflectie verbinden zij zich op diepere lagen met elkaar en biedt het bewustwording van de cycli, zowel lichamelijk als karmisch. Door de maan ritmes te koesteren en je eigen bio-energetisch en emotionele response hierop alle ruimte te geven, kom je weer in contact met de oeroude herinnering van wie je in essentie bent en een intuïtief weten diep in jouw hart en baarmoeder.

 

De Wolfmother Moon Circle is een verbindende groep vrouwen die elke Nieuwe Maan samenkomen in een geborgen, veilige en huiselijke omgeving. Met compassie voor elkaar en het leven wordt een open en heilige setting gecreëerd waarin iedere vrouw de ruimte krijgt om in overgave te delen wat er op haar hart ligt, hoe haar lichaam spreekt en welke inzichten of levensvragen ze heeft. 


Eenheidsbewustzijn en Creatiekracht

Leven met de Maan

De Moon Circle kenmerkt zich door een basis van eenheid, compassie en gelijkheid. Het non-duaal leven, vanuit schoonheid, liefde en eenheidsbewustzijn vormen de pilaren van de verbinding. Daarin ligt het dieper contact maken, het geven en ontvangen aan het Zelf en het Leven. Tijdens de Moon Circle zal er onderwijs gegeven en wijsheden gedeeld worden over mystiek  leven, alchemie, zuiver tantrisch leven, astrologie, contact met de stem van het Universum en Engelen, familie karma en meer. Dit alles om elkaar te spiegelen, steunen en inspireren tot een leven in liefde, vrede en overgave. Thema’s als 'leven in het energetisch veld van onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijk vertrouwen' zijn verweven in de ontmoetingen van de Wolfmother Moon Circle.

 

Oordeelloosheid, Ontspanning, Compassie en Vrijmoedigheid zijn basiswaarden van de Moon Cycle. Dankbaarheid en Vreugde zijn de bron van de liefdevolle ontmoetingen. Door in geest te verbinden met jezelf en elkaar wordt zuivere energie gecreëerd in een sfeervolle woonkamer waar het veilig is. Wanneer er spanning wordt ervaren, innerlijk of in de cirkel, is dit de plek om dat in het licht te brengen en te transformeren naar liefde, zodat heling en groei plaats kan vinden. Dit is zowel voor het individu als voor het collectief van grote waarde.

Sensitief verbinden

De Moon Cycle richt zich op heling, support, geestelijke groei, leren creëren, het ondernemen van actie en manifestatie. Er is ruimte voor rituelen, meditatie, muziek maken en zingen, tarot & kaartleggingen, gebed, massage of aanraking, handwerken of creatieve activiteiten, ceremonies die dieper op zielszaken ingaan en samen delen en verbinden door woord en daad. Elke Nieuwe maan is er een Moon Circle waarbij de astrologische inzichten de thema’s van de samenkomst aangeven, zodat het leven met de zon, de maan en de hemellichamen weer haar natuurlijke balans in het leven van de vrouw herkrijgt. 

 

In het midden van de kamer staat een altaar. Een plek met kaarsen, edelstenen, kruiden, bloemen, kaarsen of andere krachtvoorwerpen geplaatst worden. De vrouwen worden uitgenodigd om zelf in te voelen welke krachtvoorwerpen zij mee willen brengen naar de Moon Circle. De ruimte wordt voorafgaand aan de samenkomst gereinigd met Palo Santo, Salie en affirmaties, zodat de ruimte een zuivere en heldere energie heeft in een hoge lichtfrequentie.  

 

Samenkomen in de fase van de nieuwe maan is een krachtig moment voor vrouwen. De kracht van creatie die in de vrouw aanwezig is, is groots en magisch. Leven met het ritme van de maan is wat al eeuwenlang verweven is met het leven van de vrouw. Als mens, en als vrouw in het bijzonder, ben je verbonden met de fases van de maan. Emoties, gevoelens en hormonen werken met vloeiende en soms woeste golfbewegingen, verbonden met de hemellichamen, door en om de vrouw heen. Je leven afstemmen op de maancyclus brengt je op intuïtieve wijze in contact met je ziel en essentie, door je hart en baarmoeder. Het brengt balans en vrede, wijsheid en kracht om het leven ten volste vorm te geven en het leven te creëren dat kloppend voelt en vreugde brengt. 

Cyclisch Leven

Nieuwe maan is een fase van introspectie, intunen met de wensen diep in je en de roep van je hart. Dit op een plek waarin we elkaar vrijmoedig mogen stimuleren om de vrouwelijke vorm van leiderschap over ons leven te beoefenen in de vorm van uiting geven aan verbondenheid, vanuit aanwezigheid met jezelf. Moedig gaan we op een innerlijk avontuur met elkaar en bekrachtigen ons en elkaars innerlijke schoonheid en authenticiteit. De maan kent vier fases, die elk een week duren, de gehele maancyclus telt achtentwintig dagen, waarbij elke tweeënhalve dag de maan in een ander zodiac teken staat:

Tijdens de nieuwe maan is er ruimte voor zicht op nieuwe creaties. 

Tijdens de wassende maan komen wensen tot bloei in beeld en woord. 

Tijdens volle maan is het hoogtepunt bereikt om manifestaties, transformaties, geestelijke geboortes en onthechtingen te realiseren en ervaren.

Tijdens de afnemende maan is het tijd om los te laten van wat is geweest, in dankbaarheid en ontspanning  en te bezinnen op dat wat komen gaat. 

Tijdens de Moon Circle samenkomsten onderzoeken we wat de kenmerken van deze fases zijn en hoe zich dat manifesteert. Van oudsher is de nieuwe maan een periode waar vrouwen zich terug te trekken in een rode tent, ervaringen delen op een manier zoals alleen vrouwen dat kunnen in verbinding met Moeder Aarde. 

 

In de Moon Circle samenkomsten passeren er dertien nieuwe manen in een jaar, waarin we gezamenlijk het mysterie van de maan en de vrouwelijkheid verder ontdekken en beleven. Elke maan cyclus heeft een thema en is verbonden aan de seizoenen, zoals loslaten in het najaar, diepgang in de winter, kiemkracht in het voorjaar en overvloed in de zomer. Leven in verbinding met elkaar, de natuur en de hemellichamen brengt ons in diepere mystieke verbinding met het grotere geheel en met ons Goddelijke Zelf. 

Deelname

Om de balans van geven en ontvangen te eren mag je een donatie geven voor je deelname. De hoogte van de donatie bepaal je zelf.  Ter ondersteuning van het leven met de maan is het fijn als je een maan jaarkalender aanschaft  waarin je onder andere je vrouwelijke cyclus en de maanstanden bijhoudt en in welk teken de maan staat rond innerlijke transformatiemomenten en bijzondere leefomstandigheden.  

 

Datums van de nieuwe maan samenkomsten 

za  14 oktober          Jachtmaan
 (open avond)

za 11 november       Bloedmaan


za 9 december         Boommaan


za 13 januari             Maan van de langste nacht


za 10 februari           IJsmaan


za 9 maart                  Sneeuwmaan


za 13 april                   Eimaan


za 11 mei                     Maan van het ontwaken
 

za 8 juni                       Bloemmaan


za 6 juli                         Maan van de kortste nacht


za 3 augustus           Graanmaan (o.v.b. zomervakantie)


za 31augustus         Maan van het hemelvuur 


za 7 oktober             Oogstmaan (open avond)
De avonden starten om 19:19 uur in mijn woonkamer op Olympiaplein te Amsterdam. Per groep is er plaats voor vier tot tien vrouwen. Deelname aan de Moon Circle is in overleg met de reeds betrokken vrouwen. Dit om de balans en harmonie in de cirkel te behouden.

Neem gerust contact op:

Nieuwe Maan in Schorpioen - 13 november 2023

De vrolijke en lichte Boogschutter energie van deze maand in Zon helpt je erbij om JA te zeggen op het Leven. De kansen die je deze maand zult aantrekken maken deel uit van een groter geheel, wat tot diep in je ziel gaat en je op een dieper niveau verder meeneemt in je leven.


De Nieuwe Maan staat in het intense waterteken Schorpioen. En deze energie van bewustzijn wil diep gaan, is niet bang voor het donker en gaat confrontatie niet uit de weg. Wanneer je je rondom deze nieuwe maan verbindt met de hemellichamen, ontvang je de kracht die ze in zich hebben, ter steun en inspiratie. Schorpioen helpt je om moedig en met kracht de schaduw aan te kijken, naar binnen te keren en diepgang in jezelf en je leven te vinden. Kom onder ogen wat je ziel je wenst te leren en ontdek diepgaande inzichten over conditioneringen en karmische patronen in je leven.
Nieuwe Maan in Schorpioen gaat over transformatie; waar een hoofdstuk wordt afgesloten, is ruimte voor geboorte van een nieuw hoofdstuk, een lichter hoofdstuk (samen met de Zon energie in Boogschutter)

Boogschutter is Vuur en Schorpioen is Water, wat elkaar motiveert om in beweging te komen.

De Boogschutter energie, verbonden met de stand van de Zon, maakt in ons een vurige nieuwsgierigheid los. Dit vuurteken wakkert zelfvertrouwen, inspiratie en verbinding met onze geest aan. Wanneer je je openstelt voor deze Boogschutter energie, zal je ondersteund worden om moedig om te gaan met veranderingen. Spanning kan getransformeerd worden naar nieuwsgierige uitdagingen die je kunt omarmen. Kijk deze cyclus door de ogen van mogelijkheden en kansen om in het dagelijkse leven aan te trekken waar je op een diepere laag naar verlangt. Luister naar het authentieke verlangen van de ziel.

November is hoopvol en actiegericht, vooral vergeleken met de afgelopen maanden. Saturnus loopt meteen aan het begin van de maand weer direct. Je voelt blokkades of beperkingen opgeheven worden. Wanneer de energie van Schorpioen en Boogschutter op elkaar botst, verschuift de centrale focus naar het vinden van een diepere betekenis in je cyclus van dit leven.

De kansen en mogelijkheden die je deze maand zult aantrekken, gaan niet over kortstondige successen, maar maken deel uit van iets groters, waarmee je eeuwige ziel (en zielsmissie) verbonden is. Kijk waar je angst voor verandering of transformatie zich vasthoudt in je lichaam en mind en werk aan een dieper besef van onvoorwaardelijke veiligheid in jezelf. Je wordt gedragen door Het Leven, omdat je hier op aarde met een reden bent. Je hebt een taak te vervullen. Maak in meditatie contact met je Eeuwige Volledige Zelf en stijg uit boven de aardse omstandigheden. Dan zal je zien dat je altijd veilig en geliefd bent. Geniet en wees dankbaar door alles heen.