Coos Bomhof


Als nieuwetijd entrepreneur heeft Coos de creatieve koppeling gemaakt tussen het bieden van artistieke uitingen in heilige ceremonies en muzikale, poëtische vormen, onder de naam Soul Sequence en diepgaande en psychologische begeleiding op het gebied van heling, bewustzijnsontwikkeling.  

 

Hoor de roep van je ziel om eenheid te ervaren
Luister bewust naar je diepste hartsverlangens
Stap in het leven van onbevangen zijn en ervaren

 

Sinds haar jongere levensjaren is Coos actief als zangeres, muzikant, en poëet en begeleid ze spirituele rituelen en ceremonies om samen met anderen in verbinding te komen met de diepe essentie van ons bestaan en de Hogere Bron van Leven. Hierin leidt ze mensen onder andere middels meditatie, counseling, tantrisch contact (kum-nye) en heilige ceremonies door een persoonlijk en geestelijk heling- en groeiproces. Het is onderdeel van haar levenstaak om de creërende lichtkracht die een ieder in zich draagt te helpen hervinden en aan te wakkeren. Dit brengt vreugde, liefde en inzicht in het leven, zodat je het leven ten volste kunt beleven in je  goddelijke kracht.        

 

Je kunt een ceremonie met Coos boeken voor een persoonlijke ceremonie of innerlijke reis. Dit kan met of zonder rituele begeleiding van de spirit van de planten. connect@soulsequence.nl

 

Leef je in, Leef je uit

Jij in het liefdevolle centrum.

Coos als Counselor & Gesprekspartner 

Als counselor en gesprekspartner richt ze zich in haar werk op mensen die bevrijd willen zijn van o.a. angsten, beperkende gedachten, destructieve leefstijl en andere vormen van zelf-sabotage. Ze richt zich op het creëren van harmonie in de ware natuur van mensen die pijn, ziekte en het lijden ervaren. Heb je behoefte aan persoonlijke steun of begeleiding, dan kan je een bezoek brengen op haar website voor psychologische begeleiding en counseling www.labricoos.nl 

 

Coos is als liefdevol en vrij mens dagelijks actief op het gebied van zielsheling en geestelijke vrijheid. Door haar hoog sensitiviteit ziet, voelt en ervaart ze veel in en om haar heen. De menselijke concepten vallen weg wanneer het gelijkmoedig aanschouwen, opmerken en ervaren van het leven zicht opent. Dan worden goddelijke concepten, de ziel van de mens en het energetisch lichaam zichtbaar en hoorbaar voor haar.

 

Vanuit verschillende levensstromingen zijn elementen die puurheid en schoonheid in zich dragen en een diepe levenskracht in zich dragen waar we ons mee kunnen verbinden en van waaruit we krachtig kunnen leven. Deze levenskracht past Coos toe in haar werkzaamheden. Kennis en wijsheid ligt verborgen en is verweven in bijvoorbeeld het Boeddhisme, Taoïsme, Kum-Nye Tantrisme, Christendom en het Sjamanisme. Coos heeft door de jaren heen deze levenswijzen bewandeld en heeft hier onderwijs in genoten, om haar verbinding met de Hogere Bron van Leven, God (of wellicht noem je het 'Het Universum') te zuiveren en sensitief te ontwikkelen. Vanuit deze verbinding leeft, creëert en geniet ze van het leven en ondersteunt ze anderen die deze zelfde wens naar vrijheid verlangen.

Je creëert zoveel als dat je zelf gelooft dat je waard bent.
De hemel op aarde creëren is realistisch wanneer jij dat wenst.

Creatie en Zintuiglijk Ontvangen

Coos Bomhof is een open en liefdevol persoon die gewaar en bewust in het leven staat. Coos zet haar verlangens en wensen om liefde en licht uit te dragen onder de mensen om in activiteiten, teachings en belevingen. Dit doet ze onder andere middels persoonlijke, meditatieve zielsreizen (met en zonder begeleiding van de spirit van plant medicijn), creatieve en sensitieve performances (psychodrama en muziek) in verbindende bijeenkomsten en heilige ceremonies. Op deze manier wordt een setting gecreëerd  waarin mensen weer in diepe verbinding kunnen komen met hun hart en ziel. De muzikale, transcendente, meditatieve elementen en psychodrama helpen om te luisteren naar je gevoel en je innerlijke stem. Door beweging, via de elementen vuur, wind, aarde en water, in dans, oog- en lichaamscontact wordt een weg naar diepe en volledige heling en groei geboden om zo het leven ten volste te kunnen beleven. Geheel en zuiver in contact komen met je ware zelf, is verbinding met alles wat leeft en leven in het volste zijn.


When I stept into the middle of my being, 
I found my light and started to live out love.