Coos Bomhof


Als muzikant en spreker maakt Coos graag creatieve co-creaties met andere artistieke en muzikale mensen in samenkomsten en ceremonies. Dit wordt vorm gegeven in diverse muzikale, poëtische en creatieve vormen, gericht op bewustzijnsontwikkeling, eenheidsbeleving,  saamhorigheid en leven in vrede met jezelf en je naasten.   

 

Hoor de roep van je ziel om eenheid te ervaren
Luister bewust naar je diepste hartsverlangens
Stap in het leven van onbevangen zijn en ervaren

 

Sinds haar jongere levensjaren is Coos actief als zangeres, muzikant, en poëet en begeleidt ze samenkomsten en ceremonies om samen met anderen in verbinding te komen met de diepe essentie van ons bestaan en God, de Hogere Bron van Leven.      

Jij in het liefdevolle centrum.

Coos als Counselor & Gesprekspartner 

Naast zingen en musiceren zet Coos zich als counselor in en richt ze zich in haar werkzaamheden op mensen die bevrijding wensen van o.a. angsten, beperkende gedachten, een destructieve leefstijl en andere vormen van zelf-sabotage. Ze richt zich op het creëren van harmonie in de ware natuur van de mens, die pijn, ziekte en het lijden ervaart.  Je bent voor 1 op 1 ondersteuning van Coos welkom op: www.labricoos.nl - Olympiaplein te Amsterdam