Soul Sequence

Contact maken, verbinding aangaan en eenheid ervaren is wat elk mens in essentie verlangt. In een ceremoniële samenkomst van mensen, waar tijd genomen wordt om naar elkaar te luisteren in alle openheid, oprechtheid, liefde en compassie, kun je elkaar van hart tot hart ontmoeten. Door samen te zingen, muziek te maken, samen te spreken of in stilte samen te zijn, ervaar je jezelf èn de ander. Het ervaren van eenheid met jezelf van binnenuit en alles wat buiten het zelf is, geeft levenskracht en brengt bewustzijn in het bestaan. Verbinding.

 

Het beleven en doorleven van een ceremonie: een samenkomst waarbij je stilstaat bij het samenzijn, wordt tijd genomen en aandacht geschonken aan het leven en de schoonheid van het leven. Tijdens een ceremonie wordt vaak gebruik gemaakt van muziek, zang en het gesproken woord om diep in contact te komen met de emoties, gevoelens, de ziel en je geest. Door muziek en zang kom je in contact met jezelf en met God. Dit is in andere woorden het energetisch contact maken door 'quantum touch'. Vanuit de quantum fysica is bekend dat alles trilling is. Trilling is beweging, beweging is contact. Beweging brengt verbinding en leidt ons tot het diepe besef dat we verbonden zijn met alles.

 

Kom en beleef het leven

De cursussen, samenkomsten en ceremonies zijn zowel  in kleine groepsvorm als ook in grotere setting te te creëren en te ervaren. Ben je muzikant, spreker of voel je de wens om samen een co-creatie te maken, neem dan zeker contact op.

 

 Locatie:
Huiselijke setting: Olympiaplein Amsterdam
Of een locatie naar wens


Leven in balans en harmonie

Door samen en onder begeleiding het leven te bespreken, beleven en bezielen, helpen we je en elkaar om weer te kalibreren en terug in het midden te komen. Het midden waar harmonie, rust, licht en liefde word ervaren. Vanuit deze positie wordt je beeld op jezelf, het leven en je omgeving scherper en leer je om non-dualistisch, in eenheid, het leven te ervaren. Hierdoor zal je meer en meer in je innerlijke kracht komen te staan en je levenskwaliteiten gaan ontwikkelen, waarmee je in liefde het leven kunt beleven. Dit is een groot geschenk en brengt jezelf, met jezelf en het leven in diepe verbinding, Deze eenheid kent vele namen en diverse perspectieven. Eenheid met God, of in andere termen te noemen als de Bron van je eigen Bewustzijn, het Hogere Bewustzijn, God, Prana of Chi geeft je de kracht, leiding en inzicht om het leven ten volste te beleven. Er zijn vele culturen, religies, gewoontes, woorden en concepten die hierover spreken. Durf te zien dat dit alles elkaar aanvult en complementair is in liefde.

 

We zijn verbonden, we hoeven het enkel te zien. Van daar uit kunnen we co-creëren en ontstaat schoonheid, pracht en eenheid. Velen voelen diep in hun hart dromen die zachtjes fluisteren en willen bestaan. Het is tijd dat we gaan luisteren naar onze diepste dromen van schoonheid en pure creatie. Laten we co-creëren, verbinden en doen waar we voor gekomen zijn: Genieten van een leven waarin we elkaar horen, zien en aanvoelen in wederzijds respect en liefde.

 

Soul Sequence biedt meerdere mogelijkheden om te genieten van zintuiglijke ceremonies. Zo is er een  prachtig kerkgebouw in Amsterdam Oud Zuid waar gebruik van gemaakt kan worden. De akoestiek bij de klanken hier is werkelijk angelic en brengt je dicht bij je hart. Daarnaast biedt Soul Sequence huiskamer concerten en ceremonies aan in huiselijke setting op Olympiaplein. Tevens is het ook mogelijk om een ceremonie op een eigen gekozen locatie te co-creëren. Ceremonies zijn al eeuwen lang een heilig rituele gebeurtenis, in kerken, religies, culturen en volkeren, om dieper in contact te komen met jezelf, de ander, de aarde en al wat er leeft. 

Je bent een Goddelijke creatie

Je bent als een eiland, gedragen door de zee
Op jouw eiland mag je wonen, spelen en leven
Jij mag creëren wat je wenst, jij bent de creator van jouw eiland
In alles is een keuze, wees bewust en bewoon je grond
Diep van binnen weet je precies hoe jij het leven wilt vormgeven