Hollow Bone Academy

Complementaire scholing, training en praktiseren van een non-dualistisch, gecentreerd leven, bevrijding van het lijden, o.a. gebaseerd op Moderne Hekserij, Sjamanisme en Taoi╠łsme. Mede door magisch zintuigelijke belevingen.

 

Het is tijd dat we onze zielsstem actief gaan ontwikkelen. Dat we innerlijk gaan ontwaken is wat er in het collectief geactiveerd is. De wereld is uit balans en dan toont het bizarre omstandigheden. Wanneer het lijf uit balans is, noemt men dat vaak ziek zijn. We zijn in het collectief op weg naar een nieuwe balans. De eenheid met elkaar en het al hervinden. Daar is chaos en onrust voor nodig.
Om wakker te worden heb je prikkelingen nodig. Daarom mag je deze periode ook als waardevol ervaren.

Dagmar en Coos zetten zich op allerlei manieren in om gehoor te geven aan hun levenstaken. Zo verzorgen ze sessies en trajecten als counselor & gesprekspartner. Ze doen energetisch werk als holistisch medium. Ze verstaan de stem van de ziel van de mens en bieden steun en begeleiding aan mensen met een hulpvraag bij het transformeren van laag frequente energie en entiteiten, wat zich uit in delf-sabotage, emotionele blokkades, negatieve gedichtenpatronen en verslavingen.
Ze geven diep energetische massages, begeleiden middels tantrische communicatie, asmr, interactieve meditaties en helende klankreizen.
Ze begeleiden mensen bij psychosociale problematiek, wat zich vaak uit in depressieve gevoelens, burn-out verschijnselen, angsten en beperkingen in het dagelijks leven, sociale isolatie en emotioneel lijden. 

Daarnaast zijn ze actief als artiest, muzikant, zangeres en danseres.
Ze begeleiden mensen op transcendente zielsreisen, reizen door hun innerlijke hel, met trance en hypno meditaties. Met en zonder gebruik van plantmedicijnen in wonderlijke ceremonies. Dit bieden ze zowel in groepsvorm als in indivduele sessies aan.

Dit alles valt onder hun Goddelijke roeping om de mens met een hulpvraag te ondersteunen in hun proces en ontwikkeling om trauma te helen en karma te vereffenen, zodat ze hun ware innerlijke goddelijke stem weer gaan verstaan. Vanuit het non-dualistisch perspectief op het leven vergroot het zelfbewust zijn, zodat het weer mogelijk wordt om het leven te ervaren met de geest en de ziel. Deze transformatie opent het levenspad naar innerlijke vrijheid, een leven vanuit de ware lichtkracht.  Door het leven vanuit het perspectief van het midden, wordt alles wat nodig is om in vrijheid en liefde te leven weer zichtbaar, waardoor er  weer herinnert wordt hoe te leven vanuit licht en liefde. Leven met een hogere  wijsheid; leven vanuit innerlijke  overvloed en creatie kracht. 


Het is de tijd dat de mens zich weer gaat herinneren dat we op deze wereld leven om in puurheid te genieten en in eenheid met elkaar het leven, vorm te geven door onze eigen creaties vanuit onze essentie. Al deze elementen worden verwerkt in de te volgen modules, workshops, trainingen en beleef sessies, in  deze wonderlijke academie.

Te boeken hulpaanbod en ondersteuning bij: 

Stembevrijding
Beweegbevrijding
Zintuigelijke bevrijding
Contact met je hart, je lichaam en ziel ervaren

 

Te boeken trainingen en scholing: 

Kum-Nye Tantra

Trancendente Meditatie

Klankreis en energetisch werk

Quantum Heling

 

Te boeken traject onderwijs in onder andere:

Leven in non-dualisme 

Karma en Karma vereffening

Het pad naar je zuivere en hogere zelf

De kracht van creëren


En vele andere thema’s zoals leren leven in eenheidsfrequentie, helder voelend en helder horend zijn ontwikkelen, telepathisch contact maken, transcendent communiceren, zelfhelend vermogen ontwikkelen etc.

 

Voor 1 op 1 scholing en counseling kan je met ons contact opnemen.
Dan maken we een persoonlijk en op maat samengesteld traject. 

Het pad naar je volste bestaan 

Neem plaats op je troon

Ervaar je hogere zelf
Vul je zijn met onvoorwaardelijke liefde
Ga in gesprek met jezelf en stel jezelf de vragen 
met welke energie je het liefste leven wilt

Wat wil je creëren in je leven
Wat wil jij dat je basis is
Met wie wil je je verbinden
Alles is mogelijk, alles mag bestaan

Waar voel jij je het meeste thuis
Mediteer en contempleer 
Je ziel weet wat jou pad is
Jouw innerlijk licht leid je

Visualiseer jouw hemel op aarde
En stap in jouw werkelijkheid
Groei toe naar en manifesteer jouw leven

Jij bent een creërende geest
Alles is mogelijk, je bent een vrije spirit

 

We need to get back to the basics of life


Love, 
Light, Unity
Everything that is not in that centre
Is a destroying force

We are life
We are love

There are only 2 sources:
Growth - destuction
Light - darkness
Love - fear

It is all the same
It goes or up or down

We are free spirits
We are life
We always have a choice

To the middle - Light - love

Away from the middle - darkness - fear

See the mindfuck of dualism
Feel the force of non-dualism

Hollow Bone Academy
Bericht ons als je scholing, training, begeleiding, support wenst.
Wij staan voor je klaar; Er is altijd plek voor je.